Conditions

 

Tots els preus marcats a la pàgina web no inclouen l'IVA del 21%

 

En tot tipus de servei de manteniment contractat s'inclou la mà d'obra, els consumibles i les peces necessàries pel bon funcionament de la màquina.

Queda totalment exclòs del contracte els components estructurals de l'equip (safates, cassettes de paper, carcasses, portes, tapes, manetes d'obertura i cristalls) al tractar-se d'elements que no es poden trencar utilitzant la màquina. No està inclòs en el manteniment un mal ús de la màquina com una ratllada del tambor ni una lesió de les plaques produïdes per variacions del voltatge.

 

L'assistència 

Les averies s'atenen en un màxim de 4 hores després de l'avís. 

 

La forma de pagament en els contractes sempre és per mitjà de domiciliació bancària i la lectura del comptador és bimensual.

 

 

Request information