JORNADA TREBALLADORS

 

UNA NOVA OBLIGACIÓ

Durant l'any 2014, us vam informar de l'obligació del registre de jornada dels treballadors a temps parcial, així com de la conservació dels resums mensuals durant un període mínim de quatre anys.

Com a conseqüència d'aquesta obligació, actualment està obert el tema de l'obligació d'un registre de la jornada pels treballadors a temps complet.

 

INSPECCIONS DE TREBALL

L'article 35.5 de l'Estatut de Treballadors regula l'obligació de l'empresari de registrar la jornada de feina de cada treballador.

La norma no és nova, però el criteri d'actuació de la Inspecció de Treball ha canviat: a partir d'ara, requeriran el compliment d'aquesta obligació empresarial per determinar quina jornada és ordinària i quina és extraordinària.

Actualment, la Direcció General de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social tenen oberta una campanya per verificar que totes les societats tinguin implantats aquests sistemes de control de la jornada de tots els seus treballadors.

Com a conseqüència de les sentències, s'han endurit les inspeccions i els controls.

 

SANCIONS ECONÒMIQUES

L'incompliment del deure és una infracció sancionada amb multa econòmica i, alhora, la liquidació de quotes per diferències en la qual el treballador pot reclamar l'abonament efectiu i la cotització correcte de les hores complementàries.

 

MÈTODES PER REGISTRAR LES JORNADES

El registre de jornada es pot realitzar a través d'un fitxer digital, targetes de control d'accés o rellotges de fitxar, entre altres. En el cas que sigui del vostre interès, us podem facilitar més informació al respecte i ajudar-vos a complir amb la nova normativa.

Des de riera, us podem informar dels mètodes per controlar les jornades parcials i/o completes dels treballadors i, d'aquesta manera, tenir un registre i guardar-lo durant els quatre anys posteriors.

 

Solicita informació