FACTURA ELECTRÒNICA

 

CANVIS LEGISLATIUS

Els canvis legislatius de 2015 afecten a totes les empreses que treballen amb l'Administració Pública o que realitzen serveis a empreses o públic en general que tingui una transcendència econòmica.

 

ADAPTACIÓ DELS PROGRAMES

Totes les empreses estan obligades a emetre factures electròniques, per aquest motiu, el nostre programa de Gestió Empresarial ha estat adaptat a la nova legislació. 

 

BENEFICIS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA

  • Rapidesa en els cobraments: pagament de factures més ràpid en agilitzar el procés.
  • Reduccció de costos: estalvi en còpies i emmagatzematge de paper.
  • Major productivitat: coneixement de si el client ha rebut la factura.
  • Major satisfacció del client: menor temps de facturació.

 

Solicita informació