CONTROL HORARI

Necessites controlar l'horari dels teus treballadors? Independentment de si els empleats estan contractats a temps parcial com a temps complet, actualment hi ha l'obligació de portar un registre dels horaris dels treballadors per establir hores extres i/o hores regulars. 

Implementem una solució completa de control horari, control de presència i accés, que permet a l'usuari conèixer les hores treballades, les hores extres, els retards, les absències i les vacances de tot el personal de l'empresa. 

 

Solicita informació